52 342 64 96
Ul. Bałtycka 7, Bydgoszcz
*

*

*

Podane wyniki należy traktować jako szacunkowe, uzyskane w oparciu o wprowadzone przez Państwa dane, i nie należy ich traktować jako dokładnego zapotrzebowania na materiały. Pakta nie może zagwarantować dokładności wyników bez uprzedniego sprawdzenia wprowadzonych przez Państwa danych. W celu otrzymania szczegółowej porady ww zakresie prosimy o kontakt.