52 342 64 96
Ul. Bałtycka 7, Bydgoszcz

Oznaczenia tapet

Symbol Określenie Symbol Określenie Symbol Określenie
Odporna na ścieranie na mokro w czasie przyklejania Wystarczająca odporność barwy na działanie światła Pasowanie dowolne
Odporna na zmywanie Zadowalająca odporność na działanie światła Pasowanie proste (uzupełnić wielkość raportu w centymetrach, np. 50)
Wysokoodporna na zmywanie Dobra odporność barwy na działanie światła Pasowanie przesunięte (uzupełnić wielkość raportu i wymaganym przesunięciem w centymetrach, np. 50/25)
Odporna na szorowanie Bardzo dobra odporność barwy na działanie światła Pasowanie odwrócone
Wysokoodporna na szorowanie Doskonała odporność barwy na działanie światła Przyklejanie poziome
Nanoszenie kleju na warstwę spodnią Całkowicie usuwalna podczas zdzierania Naklejenie na zakładkę i podwójne cięcie
Nanoszenie kleju na podłoże budowlane Ulegająca rozwarstwieniu podczas zrywania Wytłaczana dwuwarstwowa duplex
Warstwa spodnia aktywowana wodą Usuwalna na mokro Odporna na uderzenie